Seoses Kahjuritõrjuja kutsestandardi uuenemisega anname teada, et kõik kutsetunnis-tused, mis on seni välja antud, kehtivad tunnistusel märgitud kuupäevani. Uus kord hakkab kehtima uute kutsetunnistuste väljaandmisel.