ÜLDINFO

Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidust

Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit loodi 15. jaanuaril 1998. aastal. 2004. aastal osaleti Biotsiidi seaduse väljatöötamises. Alates 2005. aastast on EDKTL-il kahjuritõrjuja kutse väljaandmise õigus vastavalt kutseseadusele. 2012. aastaks valmis EDKTLi eestvedamisel uus Kahjuritõrjuja kutsestandard. Teeninduse Kutsenõukogu 26.04.2018 koosolekul kinnitati Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit kahjuritõrjuja kutse andjaks järgnevaks viieks aastaks.

Liidu tegevuse eesmärgid ja viisid
1. Liidu tegevuse eesmärgiks on
1.1. Kahjuritõrjealase teabe ja seadusandluse täiendamine
1.2. Kahjuritõrje kvaliteedi tõstmine
1.3. Kahjuritõrjujate kvalifikatsiooni tõstmine ja nende atesteerimine
1.4. Eesti Vabariigis tegutsevate juriidiliste isikute informeerimine ja füüsiliste isikute teadvuse tõstmine kahjurite poolt levitatavate haiguste ja tekitatava kahju osas.
1.5. Liidu liikmete huvide esindamine Eesti Vabariigis ja väljaspool Eesti Vabariiki.
2. Liidu tegevuse eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
3. Eesmärkide elluviimiseks kavandab Liit järgmisi tegevusi:
3.1. osaleb uute seaduste ja muude õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja olemasolevate täiustamisel;
3.3. esindab Liidu liikmete huve riigi- ja omavalitsusorganites;
3.3. korraldab Liidu liikmete personali koolitust ja täiendõpet;
3.4. kogub ning süstematiseerib kahjuritõrjealast informatsiooni ning oskusteavet Eestist ja teistest riikidest; määrab vajadusel kindlaks Liidu liikmesfirmade töötajate vajalike oskuste ja teadmiste taseme ning korraldab selle alusel vajalikke atesteerimisi või litsenseerimisi;

Väljastatud kutsetunnistusi saab otsida siit.