KUTSE ANDMINE

Kahjulike organismide tõrjuja kutsekvalifikatsiooni saamiseks tuleb sooritada kutseeksam. Järgmine kutseeksam toimub 1.aprillil 2022.

Kahjulike organismide tõrjuja kutseeksami koolitus toimub 30.  – 31.märts 2022.
Miinimum osalejate arv: 6 inimest

Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 ja 5 kutse taotlemise eeltingimused:
* 4. taseme kahjulike organismide tõrjuja on soovitavalt kesk- või kutsekeskharidusega, läbinud kutsealase täienduskoolituse ja/või omab kutsealast töökogemust.
* 5. taseme kahjulike organismide tõrjuja on kesk- või kutsekeskharidusega, läbinud kutsealase täienduskoolituse ja omab kutsealast töökogemust.
Kahjulike organismide tõrjuja kutse võimalikud spetsialiseerumised on:
  • olmekahjurite tõrjumine
  • ehitiste konserveerimine
  • desinfitseerimine

Registreerumine koolitustele ja/või kutseeksamile:
(registreerumiseks koolitusele tuleb saata sooviavaldus e-mailile info@kahjur.ee ning registreerumiseks kutseeksamile allpool toodud kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid e-mailile info@kahjur.ee või postiaadressile EDKTL, Heina 7, 50604 Tartu).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemisel palume esitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad dokumendid:

1. vormikohane avaldus
2. isikut tõendava dokumendi koopia
3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
4. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
5. vormikohane tööalane cv
6. tööandja soovitus/ iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu.
7. maksekorraldus kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.

Kahjulike organismide tõrjuja 4.taseme koolitus – 590 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)
Kahjulike organismide tõrjuja 5.taseme koolitus – 700 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)

Kahjulike organismide tõrjuja 4. ja 5. taseme kutseeksam – 210 €

Kutseomistamise taotlemise summa tuleb üle kanda EDKTL a/a EE671010220100284017. Selgitusse lisada oma nimi ja selgitus, mille eest tasutakse.

Dokumendid peavad olema allkirjastatud (võib ka digitaalselt allkirjastada) ja sisaldama allkirjastamise kuupäeva.

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu. Täpsem info siit.

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.