KUTSE ANDMINE

Kahjulike organismide tõrjuja kutsekvalifikatsiooni saamiseks tuleb sooritada kutseeksam. Järgmine kutseeksam toimub 22. märts 2024 Tallinnas hotellis Džingel.

Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 ja 5 kutse taotlemise eeltingimused:
 • Kutse Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 taotlemise eeltingimused on:
  a) põhiharidus
  b) kutsealase täiendkoolituse läbimine ja/või kutsealase töökogemuse omamine
 • Kutse Kahjulike organismide tõrjuja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
  a) kesk- või keskeriharidus
  b) kutsealase täiendkoolituse läbimine
  c) kutsealase töökogemuse omamine

Vt Kahjulike organismide tõrjuja kutsete kutse andmise kord

Kutse taastõendamise eeltingimused:
 • Kutse Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 taastõendamise eeltingimused on:
  a) taotlejal on kehtiv Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 kutse
  b) taotleja on töötanud kutse saamisest (eelmisest taastõendamisest) kuni taotlemise hetkeni kahjulike organismide tõrje valdkonnas
 • Kutse Kahjulike organismide tõrjuja, tase 5 taastõendamise eeltingimused on:
  a) taotlejal on kehtiv Kahjulike organismide tõrjuja, tase 5 kutse
  b) taotleja on töötanud kutse saamisest (eelmisest taastõendamisest) kuni taotlemise hetkeni kahjulike organismide tõrje valdkonnas

Vt Kahjulike organismide tõrjuja kutsete kutse andmise kord

Kahjulike organismide tõrjuja kutse võimalikud spetsialiseerumised on:
 • olmekahjurite tõrjumine
 • ehitiste konserveerimine
 • desinfitseerimine

Registreerumine kutseeksamile:
(palume saata sooviavaldus ning allpool toodud kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid e-mailile info@kahjur.ee või postiaadressile EDKTL, Heina 7, 50604 Tartu hiljemalt 1.märtsiks 2024).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemisel palume esitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus, kus on välja toodud soovitud spetsialiseerumine või spetsialiseerumised
 2. isikut tõendava dokumendi koopia
 3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
 4. varem antud kutset tõendava dokumendi koopia/d
 5. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
 6. vormikohane tööalane cv
 7. tööandja soovitus/ iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu
 8. maksekorraldus kutseandmisega seotud kulude tasumise kohta

Dokumendid peavad olema allkirjastatud (võib ka digitaalselt allkirjastada) ja sisaldama allkirjastamise kuupäeva.

Kutseeksami tasud:

Kahjulike organismide tõrjuja 4. ja 5. taseme kutseeksam – 259 €

Kutse taastõendamine – 80 €

Koolituste kohta täpsem info siit .

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu. Täpsem info siit.

Küsimuste korral helistada tel. +372 5660 6663 või kirjutada info@kahjur.ee