KUTSE ANDMINE

Kahjulike organismide tõrjuja kutsekvalifikatsiooni saamiseks tuleb sooritada kutseeksam. Järgmine kutseeksam toimub 10. märtsil 2023 Tallinnas hotellis Džingel.

Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 ja 5 kutse taotlemise eeltingimused:
 • Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 kutse taotlemise eelduseks on põhiharidus ja kutsealase täiendkoolituse läbimine ja/või kutsealase töökogemuse omamine.
 • Kahjulike organismide tõrjuja, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kesk või keskeriharidus, kutsealase täiendkoolituse läbimine ja kutsealase töökogemuse omamine.

Kutse taastõendamise eeltingimused:
 • Taotlejal on kehtiv Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 kutse ja/või Kahjulike organismide tõrjuja, tase 5 kutse
 • Taotleja on töötanud kutse saamisest (eelmisest taastõendamisest) kuni taotlemise hetkeni Kahjulike organismide tõrje valdkonnas
Kahjulike organismide tõrjuja kutse võimalikud spetsialiseerumised on:
 • olmekahjurite tõrjumine
 • ehitiste konserveerimine
 • desinfitseerimine

Registreerumine kutseeksamile:
(palume saata sooviavaldus ning allpool toodud kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid e-mailile info@kahjur.ee või postiaadressile EDKTL, Heina 7, 50604 Tartu hiljemalt 20.veebruariks 2023).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemisel palume esitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus, kus on välja toodud soovitud spetsialiseerumine või spetsialiseerumised
 2. isikut tõendava dokumendi koopia
 3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
 4. varem antud kutset tõendava dokumendi koopia/d
 5. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
 6. vormikohane tööalane cv
 7. tööandja soovitus/ iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu
 8. maksekorraldus kutseandmisega seotud kulude tasumise kohta

Kahjulike organismide tõrjuja 4. ja 5. taseme kutseeksam – 210 €

Kutse taastõendamise tasu – 43 €

Kutseomistamise taotlemise summa tuleb üle kanda EDKTL a/a EE671010220100284017. Selgitusse lisada oma nimi ja selgitus, mille eest tasutakse.

Dokumendid peavad olema allkirjastatud (võib ka digitaalselt allkirjastada) ja sisaldama allkirjastamise kuupäeva.

Koolituste kohta täpsem info siit.

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu. Täpsem info siit.

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.