KOOLITUSED

Kahjulike organismide tõrjuja kutsekvalifikatsiooni koolitus ning kutseeksam 2022

Koolitus toimub 26. – 27.oktoober 2022 ja kutseeksam 28.oktoober 2022 Tallinnas hotellis Džingel.
Miinimum koolitusel osalejate arv: 6 inimest

Kahjulike organismide tõrjuja kutse võimalikud spetsialiseerumised on:
 • olmekahjurite tõrjumine
 • ehitiste konserveerimine
 • desinfitseerimine

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Seadusandlus
 • Biotsiidid: turustamine ja kasutamine. Kemikaali märgistamine ja ohutuskaart
 • Desinfitseerimine
 • Kahjuritõrje tõrjemeetodid, vahendid ja kemikaalid
 • Pinnakatted ja koristusained
 • Isikukaitsevahendid
 • Biokahjustused hoonetes (hallitusseened ja puitulagundavad seened)
 • Selgrootutest toidukahjurid eluruumides ja ladudes

Võimalik on valida ka üksikuid loenguid.

Registreerumine koolitusele ja kutseeksamile:
(saata sooviavaldus e-mailile info@kahjur.ee hiljemalt 17.oktoobriks 2022).

Kahjulike organismide tõrjuja 4.taseme koolitus – 590 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)
Kahjulike organismide tõrjuja 5.taseme koolitus – 700 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)

Kutseeksami tasu – 210 €

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu. Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu on kutseeksami  tasu. NB! Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kuluks ei loeta koolituskulusid.

Täpsem info siit.

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.