KOOLITUSED

Kahjulike organismide tõrjuja kutsekvalifikatsiooni koolitus ning kutseeksam 2023

Järgmine koolitus toimub 20. – 21.märts 2024 ja kutseeksam 22.märts Tallinnas hotellis Džingel.
Miinimum koolitusel osalejate arv: 6 inimest

Kahjulike organismide tõrjuja kutse võimalikud spetsialiseerumised on:
 • olmekahjurite tõrjumine
 • ehitiste konserveerimine
 • desinfitseerimine

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Seadusandlus
 • Biotsiidid: turustamine ja kasutamine. Kemikaali märgistamine ja ohutuskaart
 • Desinfitseerimine
 • Kahjuritõrje tõrjemeetodid, vahendid ja kemikaalid
 • Pinnakatted ja koristusained
 • Isikukaitsevahendid
 • Biokahjustused hoonetes (hallitusseened ja puitulagundavad seened)
 • Selgrootutest toidukahjurid eluruumides ja ladudes

Võimalik on valida ka üksikuid loenguid.

Registreerumine koolitusele ja kutseeksamile:
(saata sooviavaldus e-mailile info@kahjur.ee hiljemalt 1.märtsiks 2024).

Kahjulike organismide tõrjuja 4.taseme koolitus – 590 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)
Kahjulike organismide tõrjuja 5.taseme koolitus – 700 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)

Kutseeksami tasu esmataotlejale – 259 €

Kutse andmise tasu taastõendajale – 80 €

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu. Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu on kutseeksami  tasu. NB! Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kuluks ei loeta koolituskulusid.

Täpsem info siit.

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.