LIIKMEKS ASTUMINE

EDKTL liikmeks hakkamine

Liidu liikmeks võivad olla ettevõtted, kes tegelevad kahjuritõrjega. Liidu liikmeks astumiseks esitab soovija kirjaliku avalduse Liidu juhatusele ning juhatus teeb ettepaneku järgmisele koralisele üldkoosolekule soovija Liidu liikmeks võtmise kohta. Juhataja võib ettepaneku tegemiseks küsida soovijalt täiendavat informatsiooni tema tegevuse kohta. Liidu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab Liidu üldkoosolek. Liitu sisseastumismaks on 128 €. Liikmemaks ühel kalendriaastal on 64 €.

Miks tasub olla Liidu liige:

  • Liidu liikmetele kehtivad soodustused Liidu poolt läbi viidavatel koolitustel;

  • Liidu liikmeid reklaamitakse Liidu koduleheküljel;

  • Liidu liikmel on õigus nimetada end EDKTL-i poolt tunnustatud kahjuritõrjeettevõtteks;

  • Liidu liikmel on võimalus EDKTL-i kaudu muuta ja täiendada kahjuritõrje alast seadusandlust.