Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 kutsestandardi  ja
Kahjulike organismide tõrjuja, tase 5 kutsestandardi, mis hakkasid kehtima 23.04.2021.

Kutsestandard määratleb biotsiididega töötavate isikute oskused ja pädevused, sealhulgas mikroorganismide tõrjumise ehk desinfitseerimise valdkonnas. Arvestades viimaste aastate sündmusi, näiteks listeeria bakteri levikut kalatööstuses ning COVID-19 viiruse pandeemiat, on väga oluline, et pindade ja ruumiõhu desinfitseerimist viivad läbi oskustega töötajad.

Kutse andmise õigus on Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidul, mis liidab valdkonna juhtivaid ettevõtteid ning arendab koos Terviseametiga biotsiidide käitlemise nõudeid. Lisaks desinfitseerimisele antakse kahjulike organismide kutsestandardi põhjal kutseid veel ehitiste konserveerimise ning olmekahjurite ja näriliste tõrje spetsialiseerumistele.

Desinfitseerumise spetsialiseerumine Kahjulike organismide tõrjuja kutsestandardi osana ei hõlma isiklikuks hügieeniks mõeldud kemikaalide kasutamist ning samuti jääb valdkonnast välja meditsiiniseadmete desinfitseerimine. Vastavalt Biotsiidiseadusele on kutse taotlemine kohustuslik biotsiididega teenust osutavail isikuil. Esimene kutseeksam desinfitseerimise teenuse osutajaile on plaaneritud 28.maiks 2021.