Vastavalt Teeninduse Kutsenõukogu 26.04.2018 koosoleku otsusele nr 14 kuulutati kahjuritõrjuja kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit.