KUTSE ANDMINE

Kutse taotlemise eeltingimused: 
* Kahjuritõrjuja, tase 4 kutse taotlemise eelduseks on põhiharidus ja kutsealase täiendkoolituse läbimine ja/või kutsealase töökogemuse omamine.
* Kahjuritõrjuja, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kesk-või keskeriharidus, kutsealase täiendkoolituse läbimine ja kutsealase töökogemuse omamine.

Kahjuritõrjuja kutse võimalikud spetsialiseerumised on:
* olmekahjurite ja näriliste tõrje
* ehitiste konserveerimine

NB! Desinfektori (desinfitseerimise) kutsekvalifikatsiooni koolitus ja eksam toimub mais või juunis 2021.

KAHJURITÕRJUJA KOOLITUS NING KUTSEEKSAM 2021
Koolitus toimub 14. - 15. aprill ja kutseeksam 16.aprill Tallinnas.
Miinimum osalejate arv: 6 inimest

Registreerumine koolitustele ja/või kutseeksamile:
(registreerumiseks koolitusele tuleb saata sooviavaldus e-mailile info@kahjur.ee ning registreerumiseks kutseeksamile allpool toodud kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid e-mailile info@kahjur.ee või postiaadressile EDKTL, Heina 7, 50604 Tartu hiljemalt 5.aprilliks 2021).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemisel palume esitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad dokumendid:

1. vormikohane avaldus
2. isikut tõendava dokumendi koopia
3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
4. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
5. vormikohane tööalane cv
6. tööandja soovitus/ iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu.
7. maksekorraldus kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.

Kahjuritõrjuja 4. taseme koolitus - 590 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)
Kahjuritõrjuja 5. taseme koolitus - 700 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)

Kahjuritõrjuja 4. ja 5. taseme kutseeksam ja taastõendamine - 231 €

Kutseomistamise taotlemise summa tuleb üle kanda EDKTL a/a EE671010220100284017. Selgitusse lisada oma nimi ja selgitus, mille eest tasutakse.

Dokumendid peavad olema allkirjastatud (võib ka digitaalselt allkirjastada) ja sisaldama allkirjastamise kuupäeva.

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu. Täpsem info SIIT

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.