KUTSE ANDMINE

Seoses kutsestandardi, hindamisstandardi ja hindamiskriteeriumide muutusega alates 01.01.2014 varasemalt taotletud kutsekvalifikatsioonid taastõendamisele ei kuulu. Kõik kahjuritõrjuja 4 ja 5 kutsekvalifikatsiooni taotlejad on oodatud täies mahus kutse kompetentside hindamisele.

4.taseme kahjuritõrjuja on töötaja, kes tuleb toime juhendamisel lihtsamate tööülesannete täitmisega. 4.taseme kahjuritõrjuja tööks on biotsiidide ja/või füüsikaliste ning mehhaaniliste meetodite kasutamine kahjulike organismide tuvastamiseks, jälgimiseks, kaardistamiseks, hävitamiseks, tõrjeks, kahjustava toime ennetamiseks või muul viisil nende vastu võitlemiseks. Kahjuritõrjuja tagab konfidentsiaalsuse, järgib isiku- ja muid andmekaitse nõudeid.
5.taseme kahjuritõrjuja on töötaja, kes on pikaajalise töökogemusega oma kutseala meister ning tuleb toime keerukate tööülesannete täitmisega muutuvates oludes. Ta juhendab madalama tasemega kahjuritõrjujaid, annab edasi kutsealaseid oskusi ja juhib meeskonnatööd. 5.taseme kahjuritõrjuja tööks on biotsiidide ja/või füüsikaliste ning mehhaaniliste meetodite kasutamine kahjulike organismide tuvastamiseks, hävitamiseks, tõrjeks, kahjustava toime ennetamiseks või muul viisil nende vastu võitlemiseks. 5.taseme kahjuritõrjuja vastutab materiaalsete väärtuste jagamise, töö korraldamise ning töötulemuste eest. Tagab konfidentsiaalsuse, järgib isiku- ja muid andmekaitse nõudeid.

Kahjuritõrjuja kutse võimalikud spetsialiseerumised on:
* olmekahjurite ja näriliste tõrje
* ehitiste konserveerimine
* fumigeerimine

Registreerumine koolitustele ja/või kutseeksamile:
(registreerumiseks koolitusele tuleb saata sooviavaldus e-mailile info@kahjur.ee ning registreerumiseks kutseeksamile allpool toodud kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid e-mailile info@kahjur.ee või postiaadressile EDKTL, Heina 7, 50604 Tartu)

NB! Järgmine koolitus toimub 4.-5. aprill ja kutseeksam 6. aprill 2018. Dokumendid saata hiljemalt 26.märtsiks 2018. Täpsem info SIIT:
Koolitusel osalejate miinimum arv: 6 inimest.

Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid:
Eeltingimused:
1. Kahjuritõrjuja, tase 4 kutse taotlemise eelduseks on põhiharidus ja kutsealase täiendkoolituse läbimine ja/või kutsealase töökogemuse omamine.
2. Kahjuritõrjuja, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kesk- või keskeriharidus, kutsealase täiendkoolituse läbimine ja kutsealase töökogemuse omamine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1. vormikohane avaldus
2. isikut tõendava dokumendi koopia
3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
4. varem antud kutset tõendava dokumendi koopia/d
5. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
6. vormikohane tööalane cv
7. tööandja soovitus/ iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu.
8. maksekorraldus kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.

Kahjuritõrjuja 4. taseme koolitus - 590 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)
Kahjuritõrjuja 5. taseme koolitus - 700 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)

Kahjuritõrjuja 4./5. taseme kutseeksam - 143 €

Kutseomistamise taotlemise summa tuleb üle kanda EDKTL a/a EE671010220100284017. Selgitusse lisada oma nimi ja selgitus, mille eest tasutakse.

Dokumendid peavad olema allkirjastatud (võib ka digitaalselt allkirjastada) ja sisaldama allkirjastamise kuupäeva.

NB! Seoses Kahjuritõrjuja kutsestandardi uuenemisega anname teada, et kõik kutsetunnistused, mis on seni välja antud, kehtivad tunnistusel märgitud kuupäevani. Taastõendamist vana kutsestandardi järgi enam ei toimu.

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.