KUTSE ANDMINE

Kahjuritõrjuja kutse võimalikud spetsialiseerumised on:
* olmekahjurite ja näriliste tõrje
* ehitiste konserveerimine
* fumigeerimine

Registreerumine koolitustele ja/või kutseeksamile:
(registreerumiseks koolitusele tuleb saata sooviavaldus e-mailile info@kahjur.ee ning registreerumiseks kutseeksamile allpool toodud kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid e-mailile info@kahjur.ee või postiaadressile EDKTL, Heina 7, 50604 Tartu)

NB! Järgmine koolitus toimub 24. - 25. oktoober ja kutseeksam 26. oktoober 2018. Dokumendid saata hiljemalt 12. oktoobriks 2018. Täpsem info SIIT:
Koolitusel osalejate miinimum arv: 6 inimest.

Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid:
Eeltingimused:
1. Kahjuritõrjuja, tase 4 kutse taotlemise eelduseks on põhiharidus ja kutsealase täiendkoolituse läbimine ja/või kutsealase töökogemuse omamine.
2. Kahjuritõrjuja, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kesk- või keskeriharidus, kutsealase täiendkoolituse läbimine ja kutsealase töökogemuse omamine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1. vormikohane avaldus
2. isikut tõendava dokumendi koopia
3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
4. varem antud kutset tõendava dokumendi koopia/d
5. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
6. vormikohane tööalane cv
7. tööandja soovitus/ iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu.
8. maksekorraldus kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.

Kahjuritõrjuja 4. taseme koolitus - 590 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)
Kahjuritõrjuja 5. taseme koolitus - 700 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)

Kahjuritõrjuja 4. ja 5. taseme kutseeksami ja taastõendamise tasu - 231 €

Kutseomistamise taotlemise summa tuleb üle kanda EDKTL a/a EE671010220100284017. Selgitusse lisada oma nimi ja selgitus, mille eest tasutakse.

Dokumendid peavad olema allkirjastatud (võib ka digitaalselt allkirjastada) ja sisaldama allkirjastamise kuupäeva.

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.