KOOLITUSED

KAHJULIKE ORGANISMIDE TÕRJUJA KUTSEKVALIFIKATSIOONI KOOLITUS NING KUTSEEKSAM 2021
Koolitus toimub 27. - 28. oktoober ja kutseeksam 29.oktoober Tallinnas.
Miinimum osalejate arv: 6 inimest

Registreerumine koolitustele ja/või kutseeksamile:
(registreerumiseks koolitusele tuleb saata sooviavaldus e-mailile info@kahjur.ee ning registreerumiseks kutseeksamile allpool toodud kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid e-mailile info@kahjur.ee või postiaadressile EDKTL, Heina 7, 50604 Tartu hiljemalt 15.OKTOOBRIKS 2021).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemisel palume esitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad dokumendid:

1. vormikohane avaldus
2. isikut tõendava dokumendi koopia
3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
4. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
5. vormikohane tööalane cv
6. tööandja soovitus/ iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu.
7. maksekorraldus kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.

Kahjulike organismide tõrjuja 4.taseme koolitus - 590 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)
Kahjulike organismide tõrjuja 5.taseme koolitus - 700 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)

Kahjulike organismide tõrjuja 4. ja 5. taseme kutseeksam - 210 €

Kutseomistamise taotlemise summa tuleb üle kanda EDKTL a/a EE671010220100284017. Selgitusse lisada oma nimi ja selgitus, mille eest tasutakse.

Dokumendid peavad olema allkirjastatud (võib ka digitaalselt allkirjastada) ja sisaldama allkirjastamise kuupäeva.

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu. Täpsem info SIIT

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.


KAHJURITÕRJUJA KOOLITUS NING KUTSEEKSAM 2021
Koolitus toimub 14. - 15. aprill ja kutseeksam 16.aprill Tallinnas.

Miinimum osalejate arv: 6 inimest

Registreerumine koolitustele ja/või kutseeksamile:
(registreerumiseks koolitusele tuleb saata sooviavaldus e-mailile info@kahjur.ee ning registreerumiseks kutseeksamile allpool toodud kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid e-mailile info@kahjur.ee või postiaadressile EDKTL, Heina 7, 50604 Tartu hiljemalt 5.aprilliks 2021).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemisel palume esitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad dokumendid:

1. vormikohane avaldus
2. isikut tõendava dokumendi koopia
3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
4. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
5. vormikohane tööalane cv
6. tööandja soovitus/ iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu.
7. maksekorraldus kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.

Kahjuritõrjuja 4. taseme koolitus - 590 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)
Kahjuritõrjuja 5. taseme koolitus - 700 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)

Kahjuritõrjuja 4. ja 5. taseme kutseeksam ja taastõendamine - 231 €

Kutseomistamise taotlemise summa tuleb üle kanda EDKTL a/a EE671010220100284017. Selgitusse lisada oma nimi ja selgitus, mille eest tasutakse.

Dokumendid peavad olema allkirjastatud (võib ka digitaalselt allkirjastada) ja sisaldama allkirjastamise kuupäeva.

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu. Täpsem info SIIT

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.
KAHJURITÕRJUJA KOOLITUS NING KUTSEEKSAM 2020

Koolitus toimub 21. - 22.oktoober ja kutseeksam 23.oktoober Tallinnas.

Miinimum osalejate arv: 6 inimest

Registreerumine koolitustele ja/või kutseeksamile:
(registreerumiseks koolitusele tuleb saata sooviavaldus e-mailile info@kahjur.ee ning registreerumiseks kutseeksamile allpool toodud kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid e-mailile info@kahjur.ee või postiaadressile EDKTL, Heina 7, 50604 Tartu hiljemalt 12.oktoobriks 2020).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemisel palume esitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad dokumendid:

1. vormikohane avaldus
2. isikut tõendava dokumendi koopia
3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
4. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
5. vormikohane tööalane cv
6. tööandja soovitus/ iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu.
7. maksekorraldus kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.

Kahjuritõrjuja 4. taseme koolitus - 590 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)
Kahjuritõrjuja 5. taseme koolitus - 700 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)

Kahjuritõrjuja 4. ja 5. taseme kutseeksam ja taastõendamine - 231 €

Kutseomistamise taotlemise summa tuleb üle kanda EDKTL a/a EE671010220100284017. Selgitusse lisada oma nimi ja selgitus, mille eest tasutakse.

Dokumendid peavad olema allkirjastatud (võib ka digitaalselt allkirjastada) ja sisaldama allkirjastamise kuupäeva.

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu. Täpsem info SIIT

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.
KAHJURITÕRJUJA KOOLITUS NING KUTSEEKSAM 2020

Seoses Eestis leviva Covid-19 viirusega lükkub kahjuritõrjuja koolitus ja kutseeksam edasi maikuusse.
Koolitus toimub 13.-14.mai ja kutseeksam 15.mai.

Miinimum osalejate arv: 6 inimest

Koolituse teemad:
1. Sissejuhatus teemasse. Kutsestandard. Seadusandluse muudatused. Valdkonna arengust.
2. Kutsekvalifikatsiooni süsteemi alused.
3. Kemikaalid sh. biotsiidid, nende käitlemine ja ohutus.
4. Pinnakatted ja koristusained.
5. Enamlevinud kahjurid hoonetes ja nende bioloogia.
6. Toidukahjurid eluruumides ja ladudes ning nende bioloogia.
7. Kahjuritõrjevahendid ja meetodid.
8. Isikukaitsevahendid.

Registreerumine koolitustele ja/või kutseeksamile:
(registreerumiseks koolitusele tuleb saata sooviavaldus e-mailile info@kahjur.ee ning registreerumiseks kutseeksamile allpool toodud kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid e-mailile info@kahjur.ee või postiaadressile EDKTL, Heina 7, 50604 Tartu hiljemalt 4.maiks 2020).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemisel palume esitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad dokumendid:

1. vormikohane avaldus
2. isikut tõendava dokumendi koopia
3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
4. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
5. vormikohane tööalane cv
6. tööandja soovitus/ iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu.
7. maksekorraldus kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.

Kahjuritõrjuja 4. taseme koolitus - 590 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)
Kahjuritõrjuja 5. taseme koolitus - 700 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)

Kahjuritõrjuja 4. ja 5. taseme kutseeksam ja taastõendamine - 231 €

Kutseomistamise taotlemise summa tuleb üle kanda EDKTL a/a EE671010220100284017. Selgitusse lisada oma nimi ja selgitus, mille eest tasutakse.

Dokumendid peavad olema allkirjastatud (võib ka digitaalselt allkirjastada) ja sisaldama allkirjastamise kuupäeva.

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu. Täpsem info SIIT

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.