Kahjurite bioloogia

Prussakas
Vaaraosipelgas
Must sipelgas
Kirbud
Lutikas
Kärbes
Mutt

Klass: Imetajad Mammalia
I selts: Putuktoidulised, Insectivora

Sugukond: Karihiirlased, Soricidae
Mets-karihiir, Sorex araneus (L.)
Laane-karihiir, Sorex caecutinus (Laxm.)
Väike-karihiir, Sorex minutus (L.)
Kääbus-karihiir, Sorex minutissimus (Z.)
Vesimutt, Neomys fodiens (Penn.)

IV selts: Närilised, Rodentia

Sugukond: Hiirlased, Muridae
Rändrott e. võhr, Rattus norvegicus (Berkenh.)
Kodurott, Rattus rattus (L.)
Kaelushiir, Apodemus flavicollis (Melch.)
Metshiir, Apodemus uralensis (Pall.)
Juttselg-hiir, Apodemus agrarius (Pall.)
Koduhiir, Mus musculus (L.)
Pisihiir, Micromys minutus (Pall.)

Sugukond: Hamsterlased, Cricetidae
Ondatra, Ondatra zibethicus (L.)
Vesirott e. mügri, Arvicola terrestris (L.)
Leethiir, Clethrionomys glareolus (Schreb.)
Soo-uruhiir, Microtus oeconomus (Pall.)
Niidu-uruhiir, Microtus agrestis (L.)
Kuhja-uruhiir, Microtus levis (Miller)
Põld-uruhiir, Microtus arvalis (Pall.)
Võsa-uruhiir, Microtus subterraneus (De Selys-Longc.)