UUDISED

23.04.2021
Kahjulike organismide tõrjuja kutsestandard

Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 kutsestandardi  ja
Kahjulike organismide tõrjuja, tase 5 kutsestandardi, mis hakkasid kehtima 23.04.2021.

Kutsestandard määratleb biotsiididega töötavate isikute oskused ja pädevused, sealhulgas mikroorganismide tõrjumise ehk desinfitseerimise valdkonnas. Arvestades viimaste aastate sündmusi, näiteks listeeria bakteri levikut kalatööstuses ning COVID-19 viiruse pandeemiat, on väga oluline, et pindade ja ruumiõhu desinfitseerimist viivad läbi oskustega töötajad.

Kutse andmise õigus on Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidul, mis liidab valdkonna juhtivaid ettevõtteid ning arendab koos Terviseametiga biotsiidide käitlemise nõudeid. Lisaks desinfitseerimisele antakse kahjulike organismide kutsestandardi põhjal kutseid veel ehitiste konserveerimise ning olmekahjurite ja näriliste tõrje spetsialiseerumistele.

Desinfitseerumise spetsialiseerumine Kahjulike organismide tõrjuja kutsestandardi osana ei hõlma isiklikuks hügieeniks mõeldud kemikaalide kasutamist ning samuti jääb valdkonnast välja meditsiiniseadmete desinfitseerimine. Vastavalt Biotsiidiseadusele on kutse taotlemine kohustuslik biotsiididega teenust osutavail isikuil. Esimene kutseeksam desinfitseerimise teenuse osutajaile on plaaneritud 28.maiks 2021.

15.04.2019
Kahjuritõrjuja koolitus sügisel 2019

Järgmine kahjuritõrjuja koolitus toimub 9. - 10. oktoober 2019 ja kutsekvalifikatsioonieksam 11. oktoober 2019. Täpsem info: SIIT

31.01.2019
Kahjuritõrjuja koolitus kevadel 2019

Järgmine kahjuritõrjuja koolitus toimub 3. - 4. aprill 2019 ja kutsekvalifikatsioonieksam 5. aprill 2019.

03.05.2018
EDKTL jätkab kahjuritõrjuja kutsete kutse andjana

Vastavalt Teeninduse Kutsenõukogu 26.04.2018 koosoleku otsusele nr 14 kuulutati kahjuritõrjuja kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit.
15.12.2017

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu


Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu. Täpsem info SIIT.

4.12.2017
Kahjuritõrjuja koolitus kevadel 2018

Järgmine kahjuritõrjuja koolitus toimub 4. - 5. aprill 2018 ja kutsekvalifikatsioonieksam 6. aprill 2018. Täpsem info: SIIT

24.08.2015
Kahjuritõrjuja koolitus sügisel 2015

Järgmine kahjuritõrjuja koolitus toimub 30.09 - 01.10.2015 ning kutsekvalifikatsioonieksam 02.10.2015.

5.09.2013

Järgmiste koolituste ja eksamite toimumise ajad

Järgmine kahjurputukate ja näriliste tõrje koolitus toimub 5.-7.11.2013 ning kutsekvalifikatsioonieksam 8.11.2013.

13.mai 2013
EDKTL jätkab kahjuritõrjuja kutse andjana

9.mail toimunud Teeninduse Kutsenõukogu koosolekul valiti EDKTL kahjuritõrjuja kutse andjaks järgnevaks viieks aastaks.

18.september 2012

Taastõendamine

Alates 1.09.2012 on kutsesüsteem muutunud ja sellega seoses ei toimu enam taastõendamist. Kutsekvalifikatsiooni kehtivusaja lõppemisel tuleb kvalifikatsiooni uuendamiseks sooritada uus eksam.

15. juuni 2012
Valminud on uus kutsestandard

Anname teada, et alates 24. maist 2012 on kehtivad uued Kahjuritõrjuja, tase 4 ja Kahjuritõrjuja, tase 5 kutsestandardid. Standarditega saab tutvuda Kutsekoja kodulehel www.kutsekoda.ee.

4. mai 2012
Uus Kahjuritõrjuja kutsestandard

Seoses Kahjuritõrjuja kutsestandardi uuenemisega anname teada, et kõik kutsetunnis-tused, mis on seni välja antud, kehtivad tunnistusel märgitud kuupäevani. Uus kord hakkab kehtima uute kutsetunnistuste väljaandmisel.

18. jaanuar 2012

Koolituste ja eksamite ajad

Seoses Kahjuritõrjuja kutsestandardi uuenemisega toimub järgmine Kahjurputukate ja näriliste tõrje koolitus ning Kahjuritõrjuja kutsekvalifikatsiooni andmise eksam 2012. aasta novembris.