KUTSE ANDMINE

Kahjuritõrjuja kutse võimalikud spetsialiseerumised on:
* olmekahjurite ja näriliste tõrje
* ehitiste konserveerimine

Registreerumine koolitustele ja/või kutseeksamile:
(registreerumiseks koolitusele tuleb saata sooviavaldus e-mailile info@kahjur.ee ning registreerumiseks kutseeksamile allpool toodud kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid e-mailile info@kahjur.ee või postiaadressile EDKTL, Heina 7, 50604 Tartu)

Koolituse teemad:
1. Sissejuhatus teemasse. Kutsestandard. Seadusandluse muudatused. Valdkonna arengust.
2. Kutsekvalifikatsiooni süsteemi alused.
3. Kemikaalid sh. biotsiidid, nende käitlemine ja ohutus.
4. Pinnakatted ja koristusained.
5. Enamlevinud kahjurid hoonetes ja nende bioloogia.
6. Toidukahjurid eluruumides ja ladudes ning nende bioloogia.
7. Kahjuritõrjevahendid ja meetodid.
8. Isikukaitsevahendid.

NB! Seoses Eestis leviva Covid-19 viirusega lükkub kahjuritõrjuja koolitus ja kutseeksam edasi maikuusse.
NB! Järgmine koolitus toimub 13.-14.mai ja kutseeksam 20. mai 2020. Dokumendid saata hiljemalt 4.maiks 2020.
Koolitusel osalejate miinimum arv: 6 inimest.

Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid:
Eeltingimused:
1. Kahjuritõrjuja, tase 4 kutse taotlemise eelduseks on põhiharidus ja kutsealase täiendkoolituse läbimine ja/või kutsealase töökogemuse omamine.
2. Kahjuritõrjuja, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kesk- või keskeriharidus, kutsealase täiendkoolituse läbimine ja kutsealase töökogemuse omamine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1. vormikohane avaldus
2. isikut tõendava dokumendi koopia
3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
4. varem antud kutset tõendava dokumendi koopia/d
5. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
6. vormikohane tööalane cv
7. tööandja soovitus/ iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu.
8. maksekorraldus kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.

Kahjuritõrjuja 4. taseme koolitus - 590 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)
Kahjuritõrjuja 5. taseme koolitus - 700 € (sisaldab spetsialiseerumiste mooduleid)

Kahjuritõrjuja 4. ja 5. taseme kutseeksami ja taastõendamise tasu - 231 €

Kutseomistamise taotlemise summa tuleb üle kanda EDKTL a/a EE671010220100284017. Selgitusse lisada oma nimi ja selgitus, mille eest tasutakse.

Dokumendid peavad olema allkirjastatud (võib ka digitaalselt allkirjastada) ja sisaldama allkirjastamise kuupäeva.

Küsimuste korral helistada tel. +372 56 606 663.